Odzież ochronna – najważniejsze informacje dla pracownika

Odzież ochronna to elementy ubioru, które wymagane są w szczególnych branżach. Ich zapewnienie spoczywa na barkach pracodawcy. Wielu jednak zastanawia się o jakie dokładnie elementy chodzi. W istocie mowa o wszystkich branżach, gdzie istnieje zagrożenie zdrowia lub życia pracownika, a także tam, gdzie wymagana jest bardzo szczególna higiena pracy, czyli np. przy produkcji jedzenia. Co ciekawe, pracodawca nie tylko zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej odzieży. Musi także wymieniać takie dodatki w momencie, gdy ulegną one zniszczeniu podczas wykonywania obowiązków zawodowych danych pracowników. Istnieje również możliwość, że pracownicy pracują we własnych ubraniach.

W momencie, gdy podczas pracy ulegną one jednak zniszczeniu – pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent pieniężny, który pokryje te ewentualne szkody. Nie ma jednak takiego rozwiązania w szczególnych rodzajach prac, takich jak: obsługa maszyn i urządzeń technicznych, narażenie na dotknięcie substancji silnych chemicznych i toksycznych, kontakt z substancjami promieniotwórczymi, czy odpadami biologicznymi. Wszystkie elementy wymagane na danym stanowisku są z góry założone przez pracodawców. To oni ustalają co dokładnie jest potrzebne do wykonywania danych czynności. Co więcej, pracownicy muszą się temu podporządkować, odbywając wcześniej kursy BHP. W momencie, gdy coś się stanie, a pracownik podpisał dokument odbycia takiego kursu – nie ma szans na odszkodowanie. Oczywiście w momencie, gdy wypadek lub jego skutek był właśnie spowodowany nieuważaniem i niestosowaniem się do zaleceń pracodawcy. Do obowiązków pracodawcy należą przechowywanie odzieży oraz pranie i wymiana na nowe elementy co określony czas.