Jakie są formalności po wybudowaniu domu?

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy spełnić wiele formalności. Podobne formalności występują także po całkowitym wybudowaniu domu. Co należy wówczas uczynić? Przede wszystkim właściciel domu ma 14 dni na złożenie zawiadomienia o końcu prac budowlanych. Składa się to w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Takie zawiadomienie musi składać się z określonych dokumentów. Należy do nich m.in. oryginał dziennika budowy.

Geodeta ma obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej. Są w niej zawarte wszelkie informacje o obiekcie, jak również przyłączy. Często zdarza się tak, że po rozpoczęciu prac budowlanych zachodzi konieczność naniesienia zmian. W takim przypadku również należy dołączyć odpowiednie dokumenty wraz z rysunkami obrazującymi te zmiany.

Od kierownika budowy powinniśmy uzyskać stosowne oświadczenie, w którym widnieje informacja, że wszelkie prace prowadzone były zgodnie z początkowym i zaakceptowanym projektem. Ponadto kierownik budowy musi złożyć podpis pod informacją, że budynek ma należyty stan techniczny. Istotny jest także zapis, że plac budowy jest właściwie uporządkowany. Aby zaświadczenie było kompletne, trzeba dołączyć również odpowiednie protokoły badań.

W szczególności dotyczy to m.in. instalacji elektrycznej bądź wodno-kanalizacyjnej. Warto pamiętać, że samo złożenie takiego zaświadczenie nie jest nałożone obowiązkową opłatą skarbową.

Ostatnim etapem jest uzyskanie numeru posesji. Uzyskuje się go w starostwie powiatowym.