Czy piwnica może służyć do celów mieszkalnych?

W większości przypadków piwnica kojarzy nam się z miejscem, w którym magazynujemy różnego rodzaju przedmioty i sprzęty. Tymczasem pomieszczenie to może służyć zupełnie innym celom. Nieco ekstrawaganckim pomysłem jest przystosowanie piwnicy do celów mieszkaniowych. Czy takie rozwiązanie jest praktyczne i opłacalne? Wszystko zależy od konkretnego przypadku.

Warto wziąć pod uwagę nie tylko wielkość piwnicy, ale także wiele innych parametrów. W niektórych przypadkach koszt adaptacji piwnicy na cele mieszkaniowe jest zbyt duży, aby inwestycja była opłacalna. Jednym z najbardziej istotnych problemów jest wilgotność piwnicy. Jeśli nie jest ona wystarczająco sucha może pojawić się problem pleśni oraz grzybów.

W takim przypadku koszt inwestycji znacząco wzrasta. Warto również zwrócić uwagę na wielkość pomieszczenia. Zakłada się, że optymalna wysokość powinna wynieść 2,5 metra. W większości przypadków piwnice są jednak znacznie niższe.

Jeśli piwnica ma być przeznaczona na cele mieszkaniowe, to powinniśmy zapewnić dostęp do światła dziennego. Wskazane jest, aby w pomieszczeniu tym znajdowały się okna. Jeśli ich nie ma, należy spodziewać się podwyższenia kosztów adaptacji. Przed przystosowaniem piwnicy do celów mieszkalnych, trzeba określić warunki gruntowo-wodne.

Lepiej zrezygnować z tego pomysłu, jeśli w piwnicy okresowo pojawia się woda. Oznaczać to będzie, że nasze mieszkanie będzie często zalewane. Zazwyczaj dotyczy to okresu wczesnej wiosny.